PUSKESMAS KALITENGAH - Arsip Artikel

HARI JADI LAMONGAN KE-455 TAHUN 2024

RINGKESANSEJARAH DINTEN DUMADINING LAMONGAN TUMENGGUNG SURAJAYA INGGIH PUN IKI HADI LARE SAKING DHUSUN CANCING, INGKANG SAMANGKE KLEBET WEWENGKON DESA SENDANGREJOKEC.NGIMBANG KAB. LAMONGAN. WIWIT TAKSIH ALIT, HADI SAMPUN NGABDI ING KASUNANAN GIRI LAN DADOSSANTRI KINASIHIPUN KANJENG SUNAN GIRI JALARAN LAKU-JANTRA INGKANG SAE UGI PINTER, TRAMPIL LAN CEPET MUMPUNI ING BAB KAWRUH AGAMIISLAM LAN SELUK-BELUK PAMRENTAHAN. KANTHI LELIMBANGAN MENIKO WUSONO SUNAN GIRI NDHAWUHI HADISUPADOS NINDAKAKEN PAMRENTAHAN UGI NYEBARAKEN AGAMI ISLAM SINAMBI NATA PAGESANGANIPUN RAKYAT ING WEWENGKON SAKILENIPUNKASUNANAN GIRI INGKANG SINEBAT KENDURUAN. KAGEM NINDAKAKEN TUGAS AWRAT MENGKO SUNAN GIRI PARING PANGKATRONGGO DHUMATENG HADI. RONGGO HADI KALIYAN PANDHEREKIPUN NITIH PRAU/BAITO LEWAT KALILAMONG, WUSONO SAGED MANGYIHAKEN.... KANTHI RAHMADIPUN GUSTI ALLAH INGKANG MOHO TUNGGAL, RAKYAT LANPAMARENTAH KAB. LAMONGAN WUSONO NETEPAKEN DINTEN DUMADOSING LAMONGAN INGGIH MENIKO TANGGAL 10 DZULHIJJAH 976 H UTAWIDINTENNKEMIS PARING TANGGAL NEMLIKUR MEI SEWU GANGSALATUS SUWIDAK SONGO.DINTEN LAIRIPUN LAMONGAN MENIKO MUNDHUT SUMBER SAKING BUKU WASIAT SILSILAN KANJENG SUNAN GIRI INGKANG DIPUN SERAT TANGAN MAWIHURUF JAWI KUNO LAN DIPUN SIMPEN DENING JURU KUNCI MAKAM GIRI ING GRESIK INGGIH MENIKO ALM. BPK. MUHAMMADI BADDAWI.PERLU DIMANGERTOSI UGI BILIH NGREMBAKANE DAERAH LAMONGAN WUSONO NGANTOS DADOS WILAYAH KAB. LAMONGAN SAMPUN LUMAMPAHING ZAMAN KEISLAMAN KANTHI KASULTANAN PAJANG MINONGKO PUSAT PARENTAHAN.HANANGING INGKANG TUMINDAK NINGKATAKEN KRANGGAN LAMONGAN DADOS KAB.LAMONGAN UGI INGKANG NGANGKAT/HAMISUDHO SUROJOYO DADOS ADIPATI LAMONGAN KAPISANAN SANES SULTAN PAJANG, HANANGINGKANJENG SUNAN GIRI INGKANG KAPING SEKAWAN. BABAGAN MENIKO DIPUN SEBABAKEN KANJENG SUNAN GIRI PRIHATINTUMRAP KASULTANAN PAJANG INGKANG TANSAH KISRUH LAN KAHANAN PARENTAHANIPUN KIRANG AMAN. KE JAWI MENIKO KANJENG SUNAN GIRI UGIRUMAOS PRIHATIN WONTEN ANCAMAN LAN POLAH-TINGKAH PARA PEGADANG ASING SAKING EROPA.PAPAN INGKANG NAMI KENDURUAN. ING DAERAH ANYAR KASEBUT SEDAYA PAMBUDIDOYO LAN RENCANA RONGGO HADI LUMAMPAH GAMPANG IANLANCAR, UTAMINIPUN ING BABAGAN NYEBAR-AKEN AGAMI ISLAM, NATA PARENTAHAN LAN PANGURIPANE MASYARAKAT.MERGA SOKO KASIL LAN KATRENANE WARGA, RONGGO HADI OLEH JULUKAN MBAH LAMONG MERGA SIPAT OLEHE NGEMONG LINAMBARAN RASA SABARTRESNA WELAS LAN ASIH. RONGGO HADI SADANGUNE MENIKO TANSAH NGAYOMI WARGA KANG NJALARIDADOS CALON KUAT ADIPATI KRANGGAN. MEKAR-NGREMBOKO CANDHAKIPUN, SUNAN GIRI IV UTAWI SUNAN PRAPENNGUMUMAKEN LALADAN KRANGGAN LAMONGAN DIPUN TINGKATAKEN DADOSKADIPATEN TANGGAL 26 MEI 1569, LAJENG HAMISUDHA RONGGO HADI DADOS ADIPATI LAMONGAN KAPISAN KANTHI GELAR TUMENGGUNG SUROJOYO.PENGUKUHAN/PENOBATAN KASEBUT NYARENGI PASAMUAN AGUNG INGKANG DIPUN GELAR ING PURI KASUNANAN GIRI GRESIK, INGKANG DIPUN RAWUHIDENING PARA PANGAGGENG INGKANG SAMPUN NGRASUK AGAMI ISLAM LAN PARA SENTONO AGUNG KASUNANAN GIRI.RONGGO HADI SEDA TAHUN SEWU NEMATUS PITU, PUSARANIPUN ING MADYANING KAMPUNG PALEREMANIPUN PORO WARGO ING KALURAHANTUMENGGUNGAN KEC.LAMONGAN.