SEKETARIAT TIM PENGGERAK PKK

AUGUST 2017

TP PKK Kabupaten mengadakan penilaian lapang evaluassi 10 program pokok PKK di 6 kecamatan. Penilaian tersebut merupskan tindak lanjut dari penilaian paparan oleh 27 kecamatan. Dari hasil paparan tersebut di ambil 6 terbaik yang kemudian diadakan penilaian lapang.

Adapun tujuannya selain menilai sejauh mana pelaksanaan 10 proram pokok PKK di desa juga untuk memotivasi TP PKK kecamatan / desa.

Adapun tim penilaian terdiri dari :

  • Sekretaris
  • Bendahara
  • Pokja I s/d Pokja IV

Sedangkan desa yang menilai adalah :

  1. Desa Mungli Kecamatan Kalitengah tanggal 8 Agustus 2017
  2. Desa Soko Kecamatan Glagah 8 Agustus 2017
  3. Desa Lembor Kecamatan Brondong 9 Agustus 2017
  4. Desa Drajat Kecamatan Paciran 9 Agustus 2017
  5. Desa Bulutigo Kecamatan Laren 10 Agustus 2017
  6. Desa Pucuk Kecamatan Pucuk 10 Agustus 2017

Ibu Ketua TIM memberikan sambutan di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah.

 

Foto bersama TIM Penilai di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah.

 

Foto bersama di Desa Soko Kecamatan Glagah

 

Foto Bendahara melaksanakan Penilaian di Desa Soko Kecamatan Glagah.

 

Tari sambutan Selamat Datang di Desa Lembor Kecamata Glagah.

 

Pokja 3 melaksanakan di Desa Lembor Kecamatan Brondong.

 

Pokja 4 sedang melaksanakan Penilaian Administrasi.

 

Sekretaris memberikan sambutan di Desa Drajat Kecamatan Paciran.

 

Pokja I melaksanakan Penilaian di Desa Bulutigo Kecamatan Laren.

Pokja 2 melaksanakan Penilaian di Desa Bulutigo Kecamatan Laren.

 

Pesan dan kesan oleh Sekretaris di Desa Bulutigo Kecamatan Laren.

 

Ketua TIM Penilai bersama Sekretaris, Ketua TP PKK Kecamatan Pucuk.

 

TiM Penilai dari TP PKK dari Kabupaten Lamongan di Kecamatan Pucuk.