KECAMATAN GLAGAH

Struktur Organisasi


CAMAT GLAGAH                                                                                  : KHOIRUL MUHSININ, S.Pd.,MM.

SEKRETARIS CAMAT                                                                            : M. FAUZAN BADRI, S.IP.

KA. SEKSI PEMERINTAHAN                                                               : AHMAD SAMI'AN, S.E.

    1. Staf SEKSI PEMERINTAHAN                                                         : 

KA. SEKSI PPM                                                                                      : ANANG ADI SAPUTRA, S.H.

    1. Staf SEKSI PPM                                                                              : MIFTACHUDDIN, S.Ag.

KA. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM                        : TOHIR______________________

    1. Staf SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM                   : MOCH. SHOCHIB, S.E.

    2. Staf SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM                   :

KA. SEKSI PELAYANAN PUBLIK                                                        : SUKADI, S.E.

    1. Staf SEKSI PELAYANAN PUBLIK                                                  : SUHANTO, S.E.

    2. Staf SEKSI PELAYANAN PUBLIK                                                  :

KA. SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                            : FERRI RUDIANTO, S.H.

    1. Staf SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                       : MUSTA'IN, S.Ag.

    2. Staf SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                       : IMAM MAWARDI

    3. Staf SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                       :

KA. SUB BAGIAN EVALUASI, KEUANGAN & PERENCANAAN    : DIRJAN, S.Pi.

    1. Staf SUB BAGIAN EVALUASI, KEUANGAN & PERENCANAAN : SUWONO, S.E.