DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sugeng ambal warsa Pak Yes ke-54 tahun

Sugeng ambal warsa Pak Yes ke-54 tahun, katur kagem Muga-muga dina iki lan sateruse anggonmu nglakoni urip tetep tansah kasandhing karaharjan, kamulyan luwin kabagjan, rukun ayem tentrem anggonmu bebrayan lan ginayuh kabeh kang dadi idham- idhamanmu Mugi Gusti Kepareng ngijabahi. Amin